Chrystus, prawdziwy Bóg i człowiek, umarł na krzyżu, aby przez swoje cierpienie i śmierć, a przede wszystkim Zmartwychwstanie, dać wyraz miłości Boga względem człowieka. Będąc przekonani o tej prawdzie, zanieśmy do Naszego Pana ufne modlitwy.


1. Słuchaj, mój ludu, nauki mojej.
Panie wywyższony na Krzyżu, polecamy Ci Kościół, który nieustannie głosi światu miłość ukrzyżowaną, spraw, aby nie zabrakło mu siły i odwagi.

2. Ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi.
Panie wywyższony na Krzyżu, polecamy Ci biskupów, prezbiterów i diakonów, którzy wpatrzeni w Ciebie wybrali służbę Tobie i Kościołowi, spraw, aby nigdy nie zabrakło im pokory i odwagi.

3. Oszukiwali Go swymi językami.
Panie wywyższony na Krzyżu polecamy Ci osoby, które pełnią władzę nad narodami, spraw, aby ich serca były czyste i wolne od pychy.

4. Nawracali się i znów szukali Boga.
Panie wywyższony na Krzyżu polecamy Ci osoby, które żyją daleko od Ciebie, spraw, aby ich poszukiwania prawdy doprowadziły do spotkania z Tobą.

5. Przypominali sobie, że Pan jest ich opoką.
Panie wywyższony na Krzyżu, polecamy Ci nas, którzy zgromadziliśmy się wokół Stołu Twojego Słowa i Ciała, abyśmy naszą codzienność budowali na Tobie, naszej opoce.


Panie, który ogołociłeś samego siebie dla naszego zbawienia, wysłuchaj naszych próśb i spraw, abyśmy zawsze patrzyli na Krzyż jako znak Twojej wielkiej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.