Przed Eucharystią:
Obchodzimy dziś święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Pragniemy po raz kolejny rozważać tajemnicę zbawczej miłości Boga, która swój wyraz znalazła w męce i śmierci krzyżowej. Nasza wdzięczność płynie ze świadomości, że gdyby nie było krzyża, Chrystus nie zostałby ukrzyżowany, Życie nie zostałoby przybite gwoźdźmi do drzewa, z boku nie wypłynęłyby krew i woda dla oczyszczenia świata, grzech nie zostałby zniszczony, a my nie otrzymalibyśmy wolności i nie radowalibyśmy się otwartym rajem; jeśli nie byłoby krzyża, śmierć nie byłaby zwyciężona, a piekło nie zostałoby pozbawione swej mocy.
Niech włączenie się we wspólny śpiew będzie wyrazem naszej gotowości, aby dziękować Bogu za tak wielki dar Jego miłości wobec nas.

(na podstawie tekstu z Nabożeństwa do Krzyża Świętego)


Do procesji z darami:
Życie chrześcijanina to głoszenie trudnej i niewygodnej prawdy, że miłość to bezwarunkowy dar z siebie, którego nie przeraża wzięcie krzyża na swoje ramiona. Idąc w procesji z darami, chcemy ogłaszać wielkość Boga, jednocześnie dziękując za ofiarę krzyża. Do ołtarza niesiemy:
- ornat, dar Księdza Proboszcza
- świece i palki, dar Żywego Różańca
- komunikanty i wino mszalne, dar Zespołu Szkół Katolickich
- dary chleba, wody i wina.
Razem z nimi oddajmy Chrystusowi nasze plany i marzenia, aby uświęcone Jego mocą przynosiły owoc obfity.

UWAGA: Tekst wyróżniony kursywą należy dostosować do procesji z darami (rodzaj darów, ofiarodawcy) na konkretnej Mszy Świętej.