Nasze spotkanie rozpoczęliśmy w piątkowy wieczór zawiązaniem wspólnoty i Mszą świętą z Nieszporami. Następnie po kolacji zorganizowaliśmy sobie sportowy pogodny wieczór; najpierw spróbowaliśmy naszych sił w koszykówce i halowej piłce nożnej, a później emocjonowaliśmy się, oglądając transmisję meczu piłki nożnej Włochy – Polska w ramach Ligi Narodów. Dzień zakończyliśmy, dziękując Panu Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie za dar wspólnoty diakonijnej i nasze posługi zrealizowane w minionym roku formacyjnym, za to, że wszystko, co czynimy, czynimy na Jego chwałę i pożytku Kościoła powszechnego.

W sobotę, po śniadaniu ceremoniarz DDL w konferencji próbował nam wyjaśnić znaczenie naszych posług i funkcji, jakie podejmujemy na liturgii, nawet pozornie „najdrobniejszych”. Wszystkie one powinny wypływać z głębi naszych serc i być realizowane w pokorze i otwartości na drugiego człowieka. 

Po konferencji przeszliśmy do szczegółowego podsumowania i zaplanowania pracy rocznej na rok formacyjny 2018/2019. Sporo rzeczy udało się nam zrealizować, od KODAL-u 2018, przez formację w trzech rejonach, warsztaty wiosenne, posługę na Diecezjalnych Dniach Młodzieży w Rokitnie, posługi na rekolekcjach wakacyjnych i wrześniową pielgrzymkę do Rokitna. W najbliższym roku będziemy kontynuować formację w rejonach: gorzowskim, zielonogórskim i żarsko-żagańskim, włączymy się w posługę liturgiczną na synodzie młodych w Zielonej Górze (21-23 września), a także zadbamy o wysoki prestiż naszej strony internetowej, dodamy kilka nowinek. Cieszy nas zaangażowanie młodych uczestników KODAL-u 2018, którzy są pełni zapału i nowych pomysłów. Do końca tego roku kalendarzowego pomyślimy o przygotowaniu nowych gadżetów promujących DDL. Będziemy też zachęcać do lektury książek o tematyce liturgicznej i tradycyjnie zaangażujemy się w spotkania formacyjne wspólnot Ruchu Światło-Życie (w naszych parafiach i diecezji, np. RDW, OM, SzA, DWDD). Nasze planowanie trwało ok. dwóch godzin, oby przyniosło oczekiwane owoce.

Po południu gościliśmy Moderatora Diecezjalnego Ruchu Światło-Życie, ks. Adriana Puta, który w konferencji próbował nam wyjaśnić istotę pojęcia ‘diakonia’ w oparciu o nauczanie Soboru Watykańskiego II. Ks. Adrian przybliżył nam genezę i znaczenie naszej służby w odniesieniu do sceny Zwiastowania Pańskiego, dialogu Maryi z Archaniołem Gabrielem. Wszak to wtedy tak naprawdę zrodził się Kościół.

Po konferencji księdza Adriana nagrywaliśmy film promujący DDL, zjedliśmy grillowaną kolację i zakończyliśmy warsztaty, oddając nasze dzieło diakonijne Niepokalanej Matce Kościoła, pod cudownym obrazem Ozdoby Paradyża w kościele seminaryjnym.

Dariusz Dębecki