Bóg podtrzymuje nas we wszystkich upadkach i umacnia swoim błogosławieństwem, dlatego wołajmy do Niego wspólnie.

1. Ty nieustannie napełniasz Kościół Święty swoim Duchem; obdarz jego pasterzy wiernością Prawdzie objawionej przez Chrystusa.

2. Ty jesteś źródłem wszelkiej mądrości i sprawiedliwości; obdarz osoby sprawujące władzę państwową sercem gotowym do kroczenia drogą Twoich przykazań.

3. Ty nie opuszczasz nas w słabościach; obdarz załamanych nową nadzieją i podźwignij upadłych.

4. Ty znasz najlepiej serca swoich dzieci; obdarz wszystkich, którzy zgromadzą się na Synodzie o młodzieży w Watykanie potrzebnymi darami Ducha Świętego
i pozwól wydać temu dziełu obfite owoce.

5. Ty jesteś Dawcą życia wiecznego; obdarz konających łaską wytrwania przy Tobie, a zmarłych szczęściem w Niebieskiej Ojczyźnie.

6. Ty prowadzisz nas zawsze właściwymi ścieżkami; obdarz nas odwagą wybierania Ciebie w codzienności i naucz pełnić Twoją wolę.

Boże, wysłuchaj próśb, które wznosimy dzisiaj do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.