Przed Modlitwą Pańską:
Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do nieustannego świadczenia o przynależności do Chrystusa. Może się to wiązać z licznymi trudnościami. Wierzymy jednak, że jeśli oddamy swoje życie Bogu, On nie postawi na naszej drodze prób, z którymi nie bylibyśmy w stanie się zmierzyć. Niech słowa Modlitwy Pańskiej, które za chwilę wspólnie wypowiemy, będą wyrazem ufności, jaką pokładamy w naszym Ojcu.


Przed znakiem pokoju:
Postawa Chrystusa jest najdoskonalszym wzorem służby i uniżenia, który powinniśmy naśladować. Aby potrafić przyjmować drugiego człowieka, tak jak On to czynił, potrzebujemy najpierw przyjąć do serc łaskę i pokój dane przez Boga. Niech owocem naszej relacji ze Zbawicielem będzie znak pokoju, który za chwilę przekażemy braciom i siostrom stojącym obok nas.