Odrzućmy za siebie grzechy przysłaniające nam Boga i zanieśmy do Niego nasze modlitwy.


1. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.
Módlmy się za Kościół Katolicki, aby mądrze prowadził dialog z wyznawcami innych religii.

2. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym.
Módlmy się za duszpasterzy, aby pomagali wiernym odkrywać ofiarowane im dary Ducha Świętego i posługiwać nimi we wspólnocie

3. Bogactwo wasze zbutwiało, złoto wasze i srebro zardzewiało.
Módlmy się za polityków, aby nie wykorzystywali swojej pozycji do nadmiernego bogacenia się, a swoją działalnością zapewniali dobrobyt wszystkim obywatelom.

4. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją.
Módlmy się za grzeszników, aby zrozumieli swoje błędy i odrzuciwszy zło, zbliżali się coraz bardziej do Boga.

5. Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie.
Módlmy się za rodziców, aby uczyli dzieci budowania poczucia własnej wartości na prawdzie.

6. Gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie.
Módlmy się za nas, abyśmy umieli doceniać drobne dary Ducha Świętego, zamiast oczekiwać wielkich rzeczy.

 

Miłosierny Ojcze, Ty pomagasz swoim dzieciom walczyć ze słabościami i wybaczasz, gdy zgrzeszymy. Wysłuchaj modlitw, które z pokornym sercem zanosimy do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.