Do procesji z darami:
Odpowiadając Bogu na Jego miłość, przynosimy do ołtarza chleb, wodę i wino, które staną się Ciałem i Krwią Chrystusa. Powierzmy Panu także wszystko to, co znajduje się głęboko w naszych sercach, a z czym po ludzku nie potrafimy sobie poradzić. Zaufajmy Bogu i pozwólmy Mu prowadzić się przez nasze życie.


Przed błogosławieństwem:

Najpiękniejszym darem, jakie otrzymaliśmy od Boga jest Jego miłość. Naszym zadaniem jest rozlewanie tej miłości wśród bliźnich i otwieranie ich serc na Bożą łaskę. Niech błogosławieństwo, które za chwilę otrzymamy, będzie dla nas umocnieniem w służbie drugiemu człowiekowi.