Do Boga, Dawcy Mądrości, dzięki której każdy z nas może dojść do życia wiecznego, zwróćmy nasze serca i błagajmy.


1. Za kapłanów, aby czerpali radość z posługi na chwałę Pana i uświęcenie wiernych.

2. Za rządzących państwami, aby podejmując decyzje kierowali się dobrem powierzonych im ludzi, a nie własnym zyskiem.

3. Za grzeszników, aby zrozumieli swoje błędy i nie bali się pójść za Jezusem.

4. Za nauczycieli, aby rzetelnie wypełniali swoje obowiązki i kształcili młodych ludzi na odpowiedzialnych obywateli.

5. Za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy nie wahali się w każdej sytuacji wybierać Chrystusa.


Wszechmocny i dobry Boże, Ty wiesz, czego nam potrzeba. Prosimy, wysłuchaj naszych próśb i obdarz nas odwagą do kroczenia drogą Twoich przykazań. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen