Do Jezusa Chrystusa, który oddał życie dla zbawienia każdego z nas, zanieśmy ufne błagania.


1. Najwyższy Arcykapłanie, prosimy za papieża Franciszka i wszystkich pasterzy Kościoła Świętego, aby zawsze pragnęli i potrafili naśladować Twoją pokorę
i postawę służby.

2. Synu Boży, prosimy Cię za rządzących narodami, aby we własnym sumieniu potrafili odnaleźć głos Twojego Ojca i byli mu posłuszni, tak jak Ty byłeś posłuszny aż do śmierci.

3. Źródło miłosierdzia, prosimy Cię za nieuleczalnie chorych oraz ich bliskich, aby powierzając Tobie swój ból i lęk, doświadczyli ukojenia i pokoju serca.

4. Najlepszy Nauczycielu, prosimy Cię za wszystkich wychowawców i animatorów, aby wykonując swoją pracę z oddaniem kształtowali w młodych ludziach pragnienie dobra i prawdy.

5. Synu Człowieczy, prosimy za wszystkie dusze przebywające w czyśćcu i oczekujące na wejście do Królestwa Niebieskiego, aby już teraz mogły radować się darem zbawienia.

6. Chrystusie Sługo, prosimy za nas zgromadzonych wokół ołtarza, abyśmy codziennie coraz bardziej upodabniali się do Ciebie w całkowitym oddaniu Ojcu
i naszym braciom.

Panie, Ty obiecałeś obdarzyć łaską wszystkich, którzy prawdziwie Tobie ufają. Wierzymy, że nie zostawiasz nikogo bez opieki, prosimy więc, wysłuchaj naszych błagań, abyśmy mogli jeszcze lepiej służyć Twojej chwale. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen