Przed Liturgią Eucharystyczną:

Wkraczamy w kolejną część Mszy Świętej, w Liturgię Eucharystyczną. Przystąpmy do niej w skupieniu, starając się w pełni zaangażować nasze serca i umysły
w to, co dokonuje się na ołtarzu. Nie jesteśmy bowiem widzami oglądającymi przedstawienie, lecz bierzemy udział w jedynej, prawdziwej ofierze Chrystusa. Wraz
z Nim jesteśmy na Golgocie i stojąc pod Krzyżem patrzymy, jak oddaje za nas życie, po to by za chwilę spotkać Go Zmartwychwstałego, Zwycięzcę, który pokonał dla nas grzech i śmierć.
Otwórzmy się na tę prawdę i przyjmijmy ten dar z wiarą i wdzięcznością.


Przed błogosławieństwem:

Za chwilę przez ręce kapłana otrzymamy Boże błogosławieństwo. Niech ta łaska pomoże nam niestrudzenie służyć innym, abyśmy w codzienności ukazywali bliźnim prawdziwą miłość Ojca i brali czynny udział w dziele zbawienia.