Do Jezusa Chrystusa, który daje światło naszym cielesnym oczom i spełnia pragnienia serca, zanieśmy pokorne modlitwy.

1. Za Kościół Święty, aby z odwagą i pełnią radości głosił dzieła których dokonujesz.

2. Za kapłanów, aby dzięki Twojej łasce, przygotowywali wiernych na godne spotkanie z Tobą.

3. Za rządzących narodami, aby walczyli o szacunek należny każdemu człowiekowi.

4. Za chorych, aby dzięki wierze doświadczyli uzdrowienia zarówno duszy jak i ciała.

5. Za zmarłych, aby dzięki Twojemu zwycięstwu nad śmiercią mogli zamieszkać w Niebie.

6. Za wszystkich obecnych na tej Eucharystii, abyśmy zawsze potrafili dostrzec Ciebie działającego i obecnego przy nas w każdej chwili życia.

Jezu Chryste, który jesteś źródłem życia i radości dla człowieka, racz wysłuchać próśb zanoszonych przed Twoje oblicze. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.