Przed Eucharystią:
W dzisiejszej Liturgii Słowa usłyszymy o Bartymeuszu, niewidomym uzdrowionym przez samego Chrystusa. Być może dzisiaj i my przychodzimy do kościoła
i siedzimy w ławkach jako żebracy czekając na jałmużnę. Natomiast już niebawem sam Chrystus pragnie przyjść do naszego życia, aby odmienić jego los
i przywrócić prawdziwą radość. W zamian pragnie jedynie naszej wiary i ufności.
Niech rozpoczynająca się Eucharystia będzie czasem osobistego spotkania z Jego uzdrawiającą mocą.

Przed Liturgią Słowa:
Źródłem i pokarmem dla każdego człowieka i jego wiary jest słowo Jezusa. To ono staje się „światłem życia”, które jeśli na to pozwolimy będzie prowadzić nas
w codzienności. Wsłuchajmy się więc w nie z uwagą i w skupieniu, abyśmy mogli czerpać z przygotowanej dla nas nauki.