Moderator Diakonii Liturgicznej: ks. Adam Czeponis

Animator odpowiedzialny oraz ceremoniarz DDL: Mateusz Kowalik

Animatorka odpowiedzialna za posługę pań: Joanna Huczko

Animator odpowiedzialny za gałąź oazy dorosłych diakonii liturgicznej: Maciej Krawcewicz

Para moderatorska diakonii liturgicznej Domowego Kościoła: Katarzyna i Tomasz Cupiał

Animator odpowiedzialny za formację roczną DDL: Dariusz Juryk

Apostolat modlitwy: Weronika Grajnert

Administrator strony internetowej: Jan Sosulski

Redaktor strony internetowej: Wiktoria Dmytruk