Wzywając wstawiennictwa wszystkich świętych, polećmy Bogu prośby, z którymi do Niego przychodzimy.


1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Módlmy się za Kościół Święty, aby ubogi w dobra materialne niósł bogactwo Ewangelii wszystkim ludziom.

2. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Módlmy się za kierujących państwami, aby mieli na względzie dobro i szczęście każdego człowieka.

3. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Módlmy się za narody podzielone nienawiścią i wojnami, aby zostały obdarzone wolnością i nadzieją.

4. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Módlmy się za ludzi dotkniętych chorobami i cierpieniem, aby otrzymali potrzebną im pomoc.

5. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby dzięki miłosierdziu spotkali się z Bogiem twarzą w twarz.

6. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Módlmy się za nas, abyśmy przez uczynki płynące ze szczerej i silnej wiary mogli dostąpić chwały Nieba.


Boże, który sprawujesz opiekę nad każdym z Twych stworzeń, prosimy pokornie, byś usłyszał nasze wołanie i spełnił błagania, które do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.