Do Chrystusa, który zmartwychwstając otworzył nam drogę do Nieba, zanośmy ufne modlitwy.

1. Chryste, Ty wzywasz nas do uczestnictwa w Twej chwale; prowadź niezachwianie Kościół Święty drogą zbawienia.

2. Chryste, Twoje panowanie na końcu czasów nie będzie miało końca; spraw, aby pełniący władzę kroczyli drogą Twych przykazań.

3. Chryste, Ty jesteś nadzieją życia wiecznego; pociesz chorych i weź w opiekę konających.

4. Chryste, Ty nie chcesz śmierci grzeszników, lecz pragniesz ich nawrócenia; obdarz Tych, którzy odeszli od Ciebie, skruchą i żalem za grzechy.

5. Chryste, Twoja obecność jest rozkoszą świętych; doprowadź naszych zmarłych braci i siostry do radości w Kościele uwielbionym.

6. Chryste, Ty sam jesteś pragnieniem naszych serc; pomóż nam żyć tak, byśmy po ziemskim życiu, mogli oglądać Twoje oblicze.

Panie, w nieskończonym miłosierdziu wysłuchaj próśb swoich wiernych i obdarz nas potrzebnymi łaskami. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.