Komentarz przed Eucharystią:
Początek listopada co roku wprowadza nas w zadumę nad tajemnicą śmierci. W wielu sercach rodzi się tęsknota, gdy wspominamy bliskich, którzy wyprzedzili nas w ziemskim pielgrzymowaniu. Warto jednak skonfrontować naszą ludzką nostalgię z nadzieją, jaką przynosi zmartwychwstanie Chrystusa, który zwyciężył śmierć i obiecał nam udział w swojej chwale. Z radością włączmy się we wspólny śpiew rozpoczynający Eucharystię, nasze dziękczynienie Bogu za Ofiarę, którą Jego Syn otworzył ludziom drogę do życia w wieczności oraz prośmy o łaskę przebywania z Panem dla naszych zmarłych braci i sióstr.

Komentarz przed komunią:
Jako chrześcijanie wierzymy, że śmierć nie jest końcem, ale przejściem do życia w wieczności, gdzie spotkamy się z Bogiem twarzą w twarz. Już teraz możemy doświadczyć jedności z Chrystusem, przyjmując Jego Ciało w Komunii Świętej. Pamiętajmy również o łasce odpustu zupełnego, wypływającej z pełnego uczestnictwa w dzisiejszej Mszy, którą możemy uzyskać dla duszy czyścowej.