Bóg Ojciec stale z miłością patrzy na swoje dzieci, dlatego zanieśmy do Niego z pokorą nasze prośby i błagania.


1. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.
Módlmy się za Kościół Święty, aby potrafił pokazywać światu istotę chrześcijaństwa, którą jest Miłość.

2. Będziesz więc miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił.
Módlmy się za osoby konsekrowane, aby ich życie w czystości było dla innych świadectwem Miłości Chrystusa.

3. Ty dałeś wielkie zwycięstwo królowi i łaską obdarzyłeś Dawida, Twego pomazańca.
Módlmy się za przewodniczących samorządom, aby u Boga szukali sił do pracy w lokalnych społecznościach.

4. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego».
Módlmy się za katechetów, aby nauczając prawd wiary, pomagali osiągnąć innym świętość.

5. Panie, Opoko moja i Twierdzo, mój Wybawicielu.
Módlmy się za dusze w czyśćcu cierpiące, aby mogły wstąpić do wspólnoty niebieskiej.

6. Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło.
Módlmy się za nas, abyśmy przestrzegali przykazań nie z obawy przed karą, lecz z wiarą, że Bóg ustanowił je dla naszego dobra.


Miłosierny Ojcze, Ty dałeś nam przykazania, chcąc nas uchronić przed grzechem i zranieniem. Prosimy, wysłuchaj naszych próśb i spełnij je jeśli są zgodne
z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.