Przed komunią:
Przestrzeganie przykazań nie jest proste, ponieważ często potykamy się o nasze słabości. Miłosierny Ojciec nigdy nie opuszcza dzieci w potrzebie.
W sakramencie komunii świętej ofiarował nam Ciało i Krew swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Niech ten hojny dar umocni nas na drodze życia bez grzechu.


Przed błogosławieństwem:
Czasami myślimy, że przykazania i zakazy ograniczają wolną wolę. Tymczasem dekalog pomaga nam doskonalić się w Miłości do Boga i drugiego człowieka. Niech błogosławieństwo, które za chwilę otrzymamy, umacnia nas w ciągłej pracy nad sobą.