Przez ręce Królowej Polski, wdzięczni za niepodległą Ojczyznę i wolność w wyznawaniu wiary, zanośmy do Chrystusa nasze błagania.


1. Panie, prosimy, aby Kościół Święty nieustannie prowadził wiernych ku duchowemu bogactwu i pokazywał jak realizować przykazanie miłości miłosiernej.

2. Panie, prosimy, aby narody walczące o suwerenność otrzymały potrzebną pomoc i odzyskały należne im prawa.

3. Panie, prosimy, aby sprawujący władzę w Polsce świadomi ciążącej nad nimi odpowiedzialności, dążyli do zapewnienia dobrobytu wszystkim obywatelom.

4. Panie, prosimy, aby historycy i nauczyciele zawsze przekazywali uczniom prawdę o minionych czasach i dziejach świata.

5. Panie, prosimy, aby zmarli, którzy oddali życie w imię Ojczyzny, mogli przebywać z Tobą w Królestwie Pokoju.

6. Panie, prosimy, abyśmy potrafili walczyć z własnym egoizmem i oddawać całych siebie w służbie Tobie i bliźnim.


Chryste, Królu Świata, Ty kochasz nas niepojętą miłością i wzywasz do wolności i dziecięctwa Bożego. Racz przyjąć kierowane do Ciebie modlitwy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.