Przed Eucharystią:
Pan Bóg daje nam każdego dnia wiele łask, a przez to okazuje swą nieskończoną miłość i dobroć. Gromadzi nas wokół stołu eucharystycznego, bo pragnie, abyśmy uwierzyli jeszcze bardziej w Jego Słowo. Dzięki ofierze Swojego Syna gładzącej nasze grzechy, uwalnia nas od zła i darzy wolnością.
Podczas dzisiejszej Eucharystii ofiarujmy Panu nie to, co nam zbywa, lecz to, co mamy najcenniejsze. Wdzięczni za życie tych, którzy wywalczyli dla nas niezależność, polecajmy Bożej Opatrzności także losy naszej niepodległej Ojczyzny.

Przed błogosławieństwem:
Niech Boże błogosławieństwo, które za chwilę otrzymamy, umocni naszą wiarę, abyśmy głosząc o dziełach Pana, przeżywali każdy dzień w radości ducha. Módlmy się, abyśmy potrafili żyć dla bliźnich i wyzbywając się własnego egoizmu budować już na ziemi Królestwo Miłości i Pokoju.