Do Boga, który w swej mocy przychodzi do nas zawsze, kiedy tego potrzebujemy, zanieśmy pokorne prośby.

1. Módlmy się za wszystkich biskupów, prezbiterów i diakonów, aby byli dla wiernych wyraźnym znakiem Bożej obecności i miłości.

2. Módlmy się za prześladowanych chrześcijan, aby Chrystus był dla nich pocieszeniem i umocnieniem.

3. Módlmy się za sprawujących rządy nad narodami, aby podejmując ważne decyzje kierowali się sprawiedliwością i bezpieczeństwem obywateli.

4. Módlmy się za tych, którzy zeszli z drogi wiary i trwają w grzechach ciężkich, aby zechcieli nawrócić własne serca i pojednać się z Bogiem.

5. Módlmy się za osoby ubogie, aby otrzymały wszelkie dobra materialne, których potrzebują.

6. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, a także tych polecanych w wypominkach, aby mogli wiecznie radować się w Królestwie Niebieskim.

7. Módlmy się za naszą wspólnotę parafialną, abyśmy nieustannie trwali przy Chrystusie.

Wszechmogący Boże, wysłuchaj wołania swojego ludu i spraw, abyśmy z czystym sercem wyczekiwali nadejścia Twojego Królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.