Przed Eucharystią:
Gromadząc się na dzisiejszej Eucharystii pragniemy pełni wiary stanąć przed Chrystusem, gdyż tylko w Nim możemy odnaleźć trwałą radość i szczęście. Jesteśmy wezwani, aby z wiarą przyjąć Jego słowa, które nigdy nie przeminą. Niech udział we Mszy Świętej będzie wyrazem naszej gotowości do spotkania
z Panem teraz i w wieczności.


Do procesji z darami:

Chrystus na drodze do zbawienia posila nas swoim Ciałem i Krwią. Dlatego przynosimy do ołtarza chleb, wino i wodę, aby mocą Ducha Świętego stały się dla nas pokarmem dającym życie wieczne.