Najpierw kilka drobnych informacji: syntezy liturgiczne pozostają bez zmian. Dodatkowym elementem, który pojawi się odnośnie stopnia animatorskiego to tworzenie konspektów spotkań z ministrantami. Ostatni0,o będąc na Zebraniu duszpasterzy SLO, zostaliśmy poproszeni przez podkomisję ds. Służby Liturgicznej o pomoc w pisaniu materiałów formacyjnych niezbędnych do tworzenia kolejnego podręcznika. Każda osoba, która zapisze się na stopień animatorski dostanie do opracowania jeden temat spotkania z ministrantami w formie konspektu. Materiał ten zatwierdzony przeze mnie zostanie wysłany do podkomisji ds. Służby Liturgicznej do dalszych prac. W ten sposób przysłużymy się, jako DDL dla całej Polski.

PRZEDSTAWIENIE I OMÓWIENIE PROGRAMU

W ramach przygotowania uczestnika KODALu, do bycia Animatorem Liturgicznym, proponuję następujący dwuletni program:

ROK I

W programie I stopnia animatorskiego, zostanie wprowadzona Szkoła Duchowości Liturgicznej, gdzie uczestnik poznawałby Mszę Świętą, analizowałby każdy gest, każde słowo wypowiadane przez lud i kapłana, zagłębiałby się w treść Modlitwy Eucharystycznej, przykładowych prefacji, itp. Chodzi o to, żeby pomóc uczestnikowi w przeżywaniu treści Mszy Świętej, a co za tym idzie - dać narzędzie do tłumaczenia innym ludziom misterium Eucharystii:

 1. Przygotowanie do liturgii
 2. Obrzędy wstępne
 3. Liturgia Słowa
 4. Liturgia Eucharystyczna (do prefacji)
 5. Liturgia Eucharystyczna (badanie treści Modlitw Eucharystycznych)
 6. Liturgia Eucharystyczna (badanie treści Modlitw Eucharystycznych)
 7. Obrzędy komunii i obrzędy zakończenia.

W ramach Szkoły Posług Liturgicznych uczestnik miałby zajęcia, które nazywałyby się: „Pogłębieniem liturgicznym”. Zostało opracowanych 7 tematów:

 1. Msza św. z udziałem dzieci i dla grupy specjalnej
 2. Obrzęd poświęcenia ołtarza i kościoła
 3. Obrzęd chrześcijańskiego wtajemniczenie dorosłych
 4. Muzyka sakralna
 5. Obrzęd egzorcyzmu
 6. Prawo liturgiczne
 7. Zarys historii Służby Liturgicznej Ołtarza.

ROK II

Rok ten jest już bezpośrednim przygotowaniem uczestnika do roli Animatora Liturgicznego. Przed południem miałby zajęcia w ramach „Szkoły Animatora Liturgicznego”.

 1. Animator liturgiczny, kim jest?
 2. Liturgia – drogowskaz nowego człowieka
 3. Program formacyjny dla SLO i jej konieczność
 4. Program wychowania członków SLO
 5. Psychologiczny aspekt członków SLO
 6. Szkoła liturgiczna w Ruchu Światło-Życie
 7. Pobożność ludowa.

Uczestnik zajęcia popołudniowe przeżywałby w formie warsztatów: „Warsztat Animatora Liturgicznego”. Weryfikacja polegałaby na tym, że przyszły Animator Liturgiczny poprowadziłby jedno zajęcie ze Szkoły Posług Liturgicznych na Kodalu.

 1. Komunikacja – rodzaje komunikacji
 2. Efektywne słuchanie i bariery w komunikacji
 3. Samopoznanie
 4. Prawidłowe wyrażanie uczuć
 5. Metody prowadzenia spotkania dla członków SLO
 6. Weryfikacja
 7. Weryfikacja

 

 

Z pamięcią w modlitwie,

Moderator Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej

ks. Adam Czeponis.