Do Jezusa Chrystusa, który przychodzi do nas podczas każdej Eucharystii, zanieśmy prośby i błagania.


1. Jezu Chryste, Królu Patriarchów, prosimy Cię za duszpasterzy, aby uczyli wiernych stawiania Ciebie na pierwszym miejscu.

2. Jezu Chryste, Wierny Świadku, prosimy Cię za ewangelizatorów, aby dzielili się świadectwem Twojej Miłości na całym świecie.

3. Jezu Chryste, Władco Królów Ziemi, prosimy Cię za przywódców państw, aby nie wykorzystywali swojej pozycji do osiągania prywatnych celów.

4. Jezu Chryste, Sprawiedliwy Panie, prosimy Cię za sędziów, aby emocje i osobiste pobudki nie przysłaniały im obiektywnego spojrzenia.

5. Jezu Chryste, Królu Chwały, prosimy Cię za dusze w czyśćcu cierpiące, aby jak najszybciej mogły cieszyć się blaskiem Twojego oblicza.

6. Jezu Chryste, Światłości Prawdziwa, prosimy Cię za nas samych, abyśmy tylko w Tobie szukali prawdy, która nas wyzwoli.


Jezu Chryste, Królu Wszechświata, wysłuchaj modlitw Twojego ludu i racz je spełnić, jeśli są zgodne z Twoją wolą. Który żyjesz i królujesz, na wieki wieków. Amen.