Przed Eucharystią:
Obchodzona dzisiaj w Kościele Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata jest zwieńczeniem roku liturgicznego. Tego dnia przeżywamy ostatnią niedzielę okresu zwykłego, by w kolejnym Dniu Pańskim kontemplować już tajemnicę oczekiwania na wcielenie Przedwiecznego Słowa. Dzisiejsza liturgia przypomina, że naszym głównym celem jest dążenie do Królestwa Niebieskiego. Już teraz możemy cieszyć się chwałą naszego Zbawiciela, który przychodzi do nas podczas każdej Eucharystii. Rozpocznijmy to spotkanie z radością, włączając się we wspólny śpiew.

Do procesji z darami:
Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i Władca Świata, nie wywyższa się jak ziemscy królowie, lecz przychodzi do swojego ludu podczas każdej Eucharystii. Przyjmując Komunię Świętą, możemy cieszyć się Jego bliskością.
Na początku liturgii eucharystycznej przynosimy do ołtarza chleb, wodę i wino, które mocą Ducha Świętego staną się Ciałem i Krwią naszego Pana. Świadomi daru życia wiecznego darmo nam ofiarowanego, z wdzięcznością módlmy się wspólnie słowami pieśni.