Przed Bogiem, który zsyła nam swojego Syna, złóżmy nasze pokorne prośby.

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby w oczekiwaniu na powtórne przyjście Chrystusa, wzywał wszystkich ludzi do nawrócenia.

2. Módlmy się za rządzących, aby w swych działaniach zawsze dbali przede wszystkim o dobro drugiego człowieka.

3. Módlmy się za tych, którzy pogubili się na ścieżce swojego życia, aby czas adwentu był dla nich dobrą okazją do odnalezienia drogi do Ciebie.

4. Módlmy się za zmarłych, aby mogli zaznać radości życia wiecznego.

5. Módlmy się za nas, zgromadzonych wokół ołtarza, abyśmy nieustannie szukali drogi, która prowadzi do zbawienia.


Wszechmogący Boże, Ty jesteś zawsze obecny wśród nas. Racz wysłuchać i pobłogosławić prośby, które Tobie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.