Przed Eucharystią:
Przeżywamy dziś drugą niedzielę adwentu, która coraz bardziej przybliża nas do przyjścia Chrystusa. Słyszymy dziś wołanie, by przygotować drogę Panu
i prostować dla Niego ścieżki. Starajmy się wyprostować drogi naszego życia dla Jezusa, który przychodzi do nas w Eucharystii i powierzmy Mu wszystkie intencje, z którymi tu dziś przybyliśmy.


Przed błogosławieństwem:

Niech błogosławieństwo, które za chwilę przyjmiemy, umacnia nas w przygotowywaniu drogi dla Chrystusa, który każdego dnia chce gościć w naszych sercach. Swoimi czynami zachęcajmy innych ludzi do wejścia na ścieżkę prowadzącą do Boga.