Nasz Ojciec Niebieski poleca, abyśmy w dziękczynieniu oddawali Mu nasze prośby, dlatego z ufnością i bez obaw chcemy wołać.

1. Duch Pański nade mną, posłał mnie, abym ubogim głosił Dobrą Nowinę.
Módlmy się za pasterzy Kościoła o wytrwałość w powierzonej im służbie.

2. Nie bój się Syjonie (..) Pan, Twój Bóg jest pośród Ciebie.
Módlmy się za kraje, w których prześladowani są chrześcijanie, o łaskę jedności i pokoju.

3. Ukażcie narodom Jego dzieła, przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne.
Módlmy się za misjonarzy i misjonarki o siły w głoszeniu Ewangelii.

4. Oto Bóg jest moim zbawieniem. Jemu zaufam i bać się nie będę.
Módlmy się za ludzi młodych naszej diecezji o odwagę w odpowiadaniu na Twoje wezwania.

5. Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę ze zdrojów zbawienia.
Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin o łaskę życia wiecznego.

6. Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz powtarzam: radujcie się!
Módlmy się za nas, zgromadzonych wokół ołtarza, o łaskę prawdziwej radości płynącej z Twojej obecności.

Ojcze Niebieski, Ty posyłając Swego Syna na świat, napełniasz radością wszelkie stworzenie. Prosimy, obdarz nas potrzebnymi łaskami, byśmy godnie przygotowali się do spotkania z Twoim Synem. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.