Przed Liturgią Słowa:
Przeżywana dziś trzecia niedziela Adwentu, niedziela Gaudete, jest czasem, kiedy w szczególny sposób chcemy celebrować radość z bliskości przyjścia naszego Pana; nie tylko w wymiarze Jego narodzin, ale również naszego osobistego z Nim spotkania. Zastanawiamy się tym samym w jaki sposób możemy się na nie przygotować, aby prawdziwie Go spotkać. I tak jak ludzie w czasach Chrystusa pytali Jana Chrzciciela co należy czynić, tak i my chcemy dziś pytać i wsłuchiwać się w Słowo Boże, szukając w nim odpowiedzi.

 

Przed błogosławieństwem:
W dzisiejszej Liturgii Słowa zostaliśmy zaproszeni do życia w radości. Nie ma to być jednak radość wynikająca tylko i wyłącznie z rzeczy i dóbr doczesnych, ale przede wszystkim ma ona wyrażać naszą świadomość, że Pan jest między nami, w swoim Słowie i Ciele. W naszej ziemskiej pielgrzymce to właśnie Eucharystia jest miejscem, które najpełniej pozwala nam przeżywać tę prawdę, dlatego pragniemy, by błogosławieństwo, które przyjmiemy na jej zakończenie, umocniło nas do dawania radosnego świadectwa o Tym, na którego czekamy.