Ojcze, Ty pokazujesz nam, jak z radością oczekiwać na Zbawiciela. W czasie modlitwy i zamyślenia nad narodzinami Twojego Syna, przedstawiamy Ci pokorne prośby.


1. Prosimy Cię za Kościół Święty, aby spełniał swoją apostolską misję i głosił prawdę o przychodzącym na świat Zbawicielu.

2. Prosimy Cię za prezbiterów, aby przez swoją posługę w ostatnich dniach przed Bożym Narodzeniem, przybliżyli do Ciebie jak największą liczbę wiernych.

3. Prosimy Cię za kraje, pomiędzy którymi panują konflikty, aby nadchodzący czas dał chwile pokoju i wytchnienia ludziom w nich mieszkającym.

4. Prosimy Cię za samotnych i poszukujących wsparcia, aby w najbliższych dniach odnaleźli je w Tobie i zawierzyli Ci się całkowicie.

5. Prosimy Cię za wszystkich zmarłych, zwłaszcza tych, których zabraknie pomiędzy nami po raz pierwszy w te święta, aby mogli wraz z Tobą dostąpić wiecznej radości w Niebie.

6. Prosimy Cię za nas tu zgromadzonych, aby kończący się czas Adwentu był owocny w łaski i umocnienie w wierze.

Ojcze, wysłuchaj naszych próśb, które zanosimy do Ciebie w czasie bezpośredniego oczekiwania na przyjście Twojego Syna. Spraw, abyśmy obdarzeni Twoimi łaskami, potrafili tak jak Maryja bezgranicznie zaufać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.