Przed Eucharystią:
Zgromadzeni we wspólnocie na liturgii ostatniej niedzieli Adwentu oczekujemy na narodzenie Zbawiciela. Wypełnienie proroctwa staje się coraz bardziej realne. Dziś również i my poprzez Eucharystię stajemy się uczestnikami Bożych obietnic: szczególnego błogosławieństwa i dóbr duchowych obiecanych Dawidowi, wypełnionych w Chrystusie. Dziękujmy zatem Bogu za obietnicę zesłania władcy, którym będzie Jego Syn, i prośmy zarazem, abyśmy na wzór Maryi, pokornej służebnicy Pańskiej, byli zdolni przyjąć każdego dnia do naszych serc Zbawiciela.

Przed błogosławieństwem:
Dzisiejsze słowa Ewangelii, które zostały skierowane do nas i tych, z którymi już niebawem zasiądziemy przy wigilijnym stole, zapraszają do pełni radości, dlatego po powrocie do domów dzielmy się nią z bliskimi. Niech Boże błogosławieństwo, które przyjmiemy, pomoże w odkryciu objawiającej się właśnie tej prawdy, abyśmy wraz z Maryją potrafili wysławiać Boga za nadzieję zbawienia i przychodzący na świat pokój.