Uznając w Chrystusie zapowiadanego przez proroków Zbawcę, prośmy Go wspólnie.

1. Nowonarodzony Jezu, wejrzyj na swój Kościół; daj mu zawsze trwać w prawdzie o zbawieniu, którego stałeś się sprawcą.

2. Nowonarodzony Jezu, wejrzyj na narody ogarnięte wojnami; daj im doznać pokoju, który przyniosło na ziemię Twoje wcielenie.

3. Nowonarodzony Jezu, wejrzyj na tych, którzy Cię jeszcze nie znają; daj im odnaleźć Twoje światło w świecie.

4. Nowonarodzony Jezu, wejrzyj na ubogich i opuszczonych; daj im spotkać ludzi gotowych do niesienia pomocy i czynienia dzieł miłosierdzia.

5. Nowonarodzony Jezu, wejrzyj na naszą wspólnotę; daj nam prawdziwą wiarę, która pozwoli rozpoznawać Cię w zdarzeniach i osobach obecnych w naszym życiu.

Jezu, Emmanuelu, który zamieszkałeś wśród ludzi, udziel nam zwiastowanego przez aniołów pokoju i pozwól cieszyć się Twym błogosławieństwem
w potrzebach, jakie Ci dziś powierzamy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.