Przed Eucharystią:
Dla większości z nas mogą to być kolejne święta Bożego Narodzenia, w czasie których cieszymy się spotkaniem w gronie najbliższych. Celebracja pamiątki wydarzeń z Betlejem jest jednak nie tylko czasem wdzięczności wobec rodziny i przyjaciół, ale zachętą do pochylenia się nad tajemnicą odwiecznej miłości Boga, który w śmiertelnym ciele zamieszkał pośród swojego stworzenia. Stając w zadumie, przeżyjmy na nowo cud ubogiej stajenki i uobecniające się podczas tej Eucharystii Misterium Zbawienia, dla którego Chrystus stał się człowiekiem.

Przed Credo (Wyznaniem wiary):
Narodzenie Chrystusa przyniosło zbawienie grzesznemu światu. Wyznając teraz wiarę we wcielenie Bożego Syna oraz jak pasterze oddając hołd Mesjaszowi objawionemu w Dziecięciu, przyklęknijmy na słowa: I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem.