Zanieśmy nasze modlitwy do Chrystusa, który chroni nas i okazuje nam swoje miłosierdzie.


1. Prosimy Cię, Jezu, za Kościół Święty, aby zawsze kroczył za świętymi i męczennikami, czerpiąc z ich życia wzór do naśladowania.

2. Prosimy Cię, Jezu, za prześladowanych chrześcijan, aby nigdy nie zabrakło im wiary i sił potrzebnych do głoszenia Ewangelii.

3. Prosimy Cię, Jezu, za Ukrainę i Rosję, aby na ich terenie zagościł pokój, a w ludziach wzajemne zrozumienie.

4. Prosimy Cię, Jezu, za osoby samotne, aby odnalazły Ciebie w żłóbku betlejemskim i cieszyły się Twoją obecnością.

5. Prosimy Cię, Jezu, za zmarłych, aby mogli oglądać Boga twarzą w twarz, wielbiąc Go w Królestwie Niebieskim.

6. Prosimy Cię, Jezu, za nas samych, abyśmy napełnieni radością przeżywanych świąt bez lęku mogli głosić innym Dobrą Nowinę.


Panie, Ty ukazałeś się świętemu Szczepanowi tuż przed jego śmiercią i kochasz nas nieskończoną miłością. Błagamy Cię, wysłuchaj nasze prośby, które zanosimy do Ciebie i obdarz potrzebnymi łaskami, abyśmy po śmierci żyli przy Bogu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.