Przed Eucharystią:
Przychodzimy dziś na mszę świętą, aby uczcić drugi dzień oktawy Uroczystości Narodzenia Pańskiego oraz święto świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Święty Szczepan został diakonem, aby posługiwać ubogim, nie ograniczył się jednak tylko do tego dzieła, bezgranicznie oddany Jezusowi, głosił również Ewangelię. Jego życie i śmierć ukazują nam, jakimi chrześcijanami powinniśmy się stawać, ponieważ w cierpieniu możemy być podobni do Chrystusa.
Z otwartym sercem przygotujmy się na spotkanie z Panem w rozpoczynającej się Eucharystii.


Do procesji z darami:
Jezus pokazuje nam drogę, jaką mamy obrać, aby dostąpić zbawienia. Podążając nią, Pan napełni nas potrzebnymi łaskami i nigdy nie będziemy opuszczeni. Chcąc wzmacniać się w tej wędrówce przynosimy do stołu Pańskiego dary chleba i wina, aby mocą Ducha Świętego przemieniły się w pokarm dający życie wieczne.