Do Chrystusa, który zmartwychwstał i dał nam życie, zanieśmy nasze prośby.


1. Módlmy się za papieża Franciszka, aby umocniony darami Ducha Świętego prowadził Kościół do zbawienia.

2. Módlmy się za rządzących w naszym kraju, aby ich decyzje były zgodne z Twoją wolą.

3. Módlmy się za osoby samotne, aby w Tobie znalazły ukojenie i zaspokojenie swoich potrzeb.

4. Módlmy się za osoby zagubione i poszukujące z naszej parafii, aby odnalazły Prawdę, którą Ty sam jesteś.

5. Módlmy się za nas samych, abyśmy z miłością wyznawali naszą wiarę.


Chryste, Panie, wysłuchaj próśb, które z ufnością do Ciebie zanosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.