Bóg zesłał na świat Jezusa Chrystusa, abyśmy odzyskali utracone dziecięctwo Boże. Z otwartym sercem i ufnością zanieśmy prośby do naszego niebieskiego Ojca.

 

1. Boże Ojcze, prosimy Cię za Kościół, aby wytrwale przeciwstawiał się aborcji i bronił prawa do życia nienarodzonych dzieci.

2. Boże Ojcze, prosimy Cię za przywódców państw, aby dbali o dobrobyt i bezpieczeństwo rodzin.

3. Boże Ojcze, prosimy Cię za małżeństwa chcące adoptować dzieci, aby otrzymały potrzebne wsparcie od najbliższych.

4. Boże Ojcze, prosimy Cię za matki, aby wychowanie dzieci i dbanie o rodzinę wzmacniało ich poczucie wartości.

5. Boże Ojcze, prosimy Cię za ojców, aby czuli się doceniani za trud wkładany w zapewnianie bliskim stabilności materialnej.

6. Boże Ojcze, prosimy Cię za dzieci, aby mogły dorastać w domach pełnych miłości i wzajemnego szacunku.

7. Boże Ojcze, prosimy Cię za nas, abyśmy potrafili słuchać słów Twojego Syna i nie ustawać w dążeniu do Ciebie.

 

Boże, który znasz nas wszystkich i każdego z osobna, Ty wiesz co jest najlepsze dla Twoich dzieci. Wysłuchaj nasze prośby i racz je spełnić, tylko jeśli są zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.