Przed Eucharystią:
Dzisiaj obchodzimy Święto Świętej Rodziny. Jest to dobra okazja, aby podczas rozpoczynającej się Eucharystii podziękować Bogu za naszych bliskich i prosić
o potrzebne dla nich łaski. W swoich sercach wzbudźmy również wdzięczność za to, że Bóg zsyłając na ziemię własnego Syna, uczynił nas swoimi przybranymi dziećmi.

 

Przed błogosławieństwem:
Za chwilę otrzymamy Boże błogosławieństwo oraz wezwanie, by radość z odkupienia nieść całemu światu. Niech rozesłanie wieńczące Eucharystię nie będzie końcem naszego świętowania. Wpatrzeni w Świętą Rodzinę, zaprośmy do naszych domów Józefa, Maryję i dzieciątko Jezus, aby czas spędzony z bliskimi był okazją do budowania królestwa miłości i pokoju już na ziemi.