Przez wstawiennictwo Świętej Bożej Rodzicielki Maryi zwróćmy się z naszymi prośbami do miłosiernego Boga.

1. Módlmy się za cały Kościół Święty, abyś mu błogosławił, strzegł i obdarzał wszelkimi łaskami.

2. Módlmy się za rządzących, aby w swoich decyzjach szanowali każdego człowieka.

3. Módlmy się za matki, aby na wzór Twojej Rodzicielki otaczały miłością swoje potomstwo.

4. Módlmy się za ludzi starszych i samotnych, aby w swoim życiu spotkały osoby niosące im radość.

5. Módlmy się za wszystkich naszych zmarłych, aby mogli zobaczyć Ciebie twarzą w twarz.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili rozpoznać i kroczyć drogą dla nas przez Ciebie przygotowaną.

Miłosierny Boże, wysłuchaj naszych próśb jeśli są zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.