Bogu, który objawił się światu przyjmując ludzką naturę, przedstawmy ufne modlitwy.

1. Za Kościół Święty, aby prowadził wiernych do spotkania z żywym Bogiem.

2. Za misjonarzy, aby z Ewangelią docierali do wszystkich miejsc na ziemi.

3. Za sprawujących władzę na świecie, aby potrafili walczyć z własną pychą i pokornie wypełniać powierzone im zadania.

4. Za ludzi, którzy nie wierzą w Chrystusa, aby nie zamykali serc na działanie łaski.

5. Za bliskich, którzy zakończyli ziemskie pielgrzymowanie, aby mogli wychwalać Pana w Niebie.

6. Za nas samych, abyśmy życiem w służbie Miłości oddawali chwałę Bogu.

Boże, Ty pragniesz szczęścia każdego człowieka. Daj, abyśmy potrafili ofiarować Tobie to, co mamy najcenniejsze, i postępując według Twoich przykazań dotrzeć do Niebieskiej Ojczyzny. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.