Przed Eucharystią:
Uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzona jest w Kościele już od pierwszych wieków chrześcijaństwa. Radość w tym dniu wypływa z wdzięczności za tajemnicę wcielenia, czyli objawienia się Boga światu, i zbawienia, które otrzymał każdy człowiek. Nie tylko mędrcy ze Wschodu, będący symbolem świata pogańskiego, ale także wszyscy ludzie są wezwani, by oddać pokłon Jedynemu Panu. Niech podczas rozpoczynającej się Eucharystii nasze serca pozostaną otwarte, abyśmy byli gotowi do złożenia Zbawicielowi daru z samych siebie.

Do procesji z darami:
Niepojęta miłość Pana Boga, której wyrazem było ofiarowanie życia własnego Syna dla zbawienia grzesznej ludzkości, to tajemnica, której w sposób ludzki nie jesteśmy w stanie pojąć. Świadomi własnej niedoskonałości oraz wdzięczni za obiecaną wieczność, pragniemy składać na ołtarzu dary. Tak jak mędrcy oddający pokłon narodzonemu w Betlejem Dziecięciu, ofiarujmy Panu to, co mamy najcenniejsze i pozwólmy, by Miłość mogła zamieszkać w naszych sercach przemieniając je i uzdalniając do całkowitego oddania Stwórcy.