Miłosierny Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo, kocha każdego człowieka ponad wszystko i dla zbawienia ludzkości poświęcił swojego jedynego syna, dlatego pełni ufności i wdzięczności, zanieśmy do Pana nasze prośby.


1. Gdy otwierasz swą rękę, sycą się Twym dobrem.
Prosimy Cię, Panie, zlej obfite łaski na cały Kościół Święty, aby kierował się Twoimi przykazaniami i nauką Chrystusa.

2. Stwarzasz je, napełniając swym Duchem.
Prosimy Cię, Panie, daj światło Ducha Świętego wszystkim klerykom naszego seminarium, aby mogli odrywać swoje powołanie i formować się na wybranej drodze.

3. Wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie.
Prosimy Cię, Panie, daj ludziom, którzy rządzą państwami, czyste i otwarte umysły oraz umiejętność rozsądnego podejmowania decyzji, aby dążyli do pokoju
i jedności.

4. Usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.
Prosimy Cię, Panie, daj wszystkim zmarłym dostąpić łaski życia wiecznego, aby mogli cieszyć się Twoją bliskością.

5. Chwal i błogosław duszo moja Pana.
Prosimy Cię, Panie, daj nam nieustannie odkrywać Twoją wielką i bezgraniczną miłość, abyśmy mogli dzielić się nią z innymi i w pełni oddawać się w służbie drugiemu człowiekowi.


Panie, Ty obdarzasz każdego z nas bezwarunkową miłością i pragniesz, abyśmy mogli spotkać się z Tobą w Królestwie Niebieskim. Pokornie prosimy, racz wysłuchać nasze prośby i udziel potrzebnych łask zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.