Przed Eucharystią:
Święto Chrztu Pańskiego ukazuje wierzącym Jezusa jako umiłowanego Syna Bożego, posłanego przez Ojca w mocy Ducha Świętego dla zbawienia człowieka oraz kieruje uwagę na rzeczywistość sakramentu chrztu. Podczas chrztu Chrystusa widzimy pierwsze w historii świata pojawienie się w postaci widzialnej całej Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przemawia, Syn Boży jest w postaci ludzkiej, a Duch Święty pojawia się nad nim jako gołębica.
Dzisiejsze święto kończy czas radości z Narodzenia Pańskiego, rozpoczynając jednocześnie liturgiczny okres zwykły.
Wdzięczni za łaskę chrztu, dzięki której zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła, z wiarą otwórzmy serca na spotkanie z Panem w Eucharystii.


Przed komunią:

Przyjmując chrzest staliśmy się dziećmi Boga Ojca, który pragnie, abyśmy podążali za Jego Synem. Poświęcił Go dla nas, ponieważ tak bardzo nas umiłował. Dał nam również inne sakramenty, dzięki którym możemy kroczyć ścieżkami naszego Pana i Zbawiciela. Otwórzmy serca dla Chrystusa i dziękując za dar Eucharystii, módlmy się, abyśmy umocnieni Jego Ciałem potrafili trwać w pełnym zjednoczeniu z Nim i z bliźnimi.