Bogu Ojcu, który przez Ducha Świętego pragnie wylewać na nas łaski i dary, z ufnością przedstawmy nasze prośby.

1. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby kierowani natchnieniem Ducha Świętego w jedności prowadzili Kościół.

2. Módlmy się za rządzących państwami, aby Boża chwała i sprawiedliwość objawiały się w ich działaniach.

3. Módlmy się za osoby samotne i opuszczone, aby Pan napełniał ich serca nadzieją i pokojem.

4. Módlmy się za małżeństwa przeżywające kryzysy, aby odnalazły drogę do wzajemnej miłości i szacunku.

5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli uwielbiać Pana w Jego Królestwie.

6. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy na nowo doświadczyli Bożej miłości i radości.

Boże Ojcze, Ty poprzez jedynego Syna objawiłeś swoją chwałę na weselu w Kanie Galilejskiej, prosimy Cię wejrzyj na nas łaskawie i racz wysłuchać naszych próśb. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.