Przed Eucharystią:
W drugą niedzielę zwykłą będziemy zastanawiać się nad wspaniałością Boga i godnością człowieka. Tylko w Panu człowiek odnajduje swoją pełną godność, bo przecież każdy z nas został stworzony na obraz i podobieństwo samego Boga. Im więcej jest w naszym życiu tęsknoty za Stwórcą, tym bardziej zbliżamy się do Niego i wzrastamy w naszej ludzkiej i chrześcijańskiej godności. Odkrywajmy więc tę tajemnicę, wsłuchując się w słowa skierowane do nas podczas rozpoczynającej się właśnie uczty, na którą wszyscy jesteśmy wezwani.


Przed błogosławieństwem:
Gdybyśmy byli teraz na uczcie weselnej w Kanie Galilejskiej, pewnie najwięcej mówilibyśmy o cudzie dobrego wina, które sprawił Jezus. Tymczasem zupełnie inaczej do cudu podchodzi sam Chrystus, traktuje go jako słowo skierowane do człowieka. Jego nadzwyczajna interwencja na weselu w Kanie jest w rzeczywistości zaproszeniem do rozmowy z Nim. My natomiast często zadawalamy się darem, a na Dawcę nie zwracamy uwagi. Niech rozpoczynający się nowy tydzień, będzie czasem, w którym zawalczymy o spotkanie i dialog miłości z Dawcą darów, w czym umocni nas błogosławieństwo otrzymane przez ręce kapłana.