Za wstawiennictwem św. Pawła Apostoła zanieśmy nasze prośby do miłosiernego Boga.

1. Módlmy się za wszystkich duchownych, aby z miłością nieśli światu Ewangelię.

2. Módlmy się za narody, aby zapanowały w nich pokój i jedność.

3. Módlmy się za wszystkie dzieci, aby były radością i powodem do dumy dla swoich rodziców.

4. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby z ufnością potrafili ofiarować swój ból i osamotnienie Tobie.

5. Módlmy się za dusze w czyśćcu cierpiące, aby mogły ujrzeć Ciebie twarzą w twarz.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy na wzór św. Pawła z odwagą dawali świadectwo.

Miłosierny Ojcze, prosimy, wysłuchaj naszych próśb zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.