Za wstawiennictwem św. Pawła przedstawmy Panu nasze prośby.

1. Módlmy się za wspólnotę Kościoła, aby każdego dnia szukała możliwości pogłębienia relacji z Bogiem.

2. Módlmy się za kapłanów, aby z gorliwością troszczyli się o powierzonych im wiernych.

3. Módlmy się za rządzących państwami, aby nie prześladowali obywateli ze względu na wyznawaną religię.

4. Módlmy się za osoby poszukujące Boga, aby spotkały na swojej drodze prawdziwych świadków Dobrej Nowiny.

5. Módlmy się za nas, obecnych na tej Eucharystii, abyśmy każdego dnia starali się odczytywać wolę Bożą w naszym życiu.

Panie Jezu, Ty objawiając się św. Pawłowi uczyniłeś go świadkiem Twojej Ewangelii. Prosimy, wejrzyj łaskawie na kierowane do Ciebie modlitwy. Który żyjesz
i królujesz na wieki wieków. Amen.