Do Boga, którego Słowa są duchem i życiem, zanieśmy nasze prośby i błagania.


1. Módlmy się za Kościół Święty, aby wszystkim ludziom pokazywał istotę chrześcijaństwa, którą jest Miłość.

2. Módlmy się za rządzących naszą ojczyzną, aby z mądrością nią kierowali.

3. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby Pan napełniał ich serca radością i wiarą.

4. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby mogli ujrzeć Ciebie twarzą w twarz.

5. Módlmy się za nas samych, abyśmy przestrzegali Twoich przykazań.

Miłosierny Ojcze, prosimy wysłuchaj próśb Twoich wiernych i obdarz nas potrzebnymi łaskami. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.