Dobremu Bogu przedstawmy nasze ufne prośby.


1. Prosimy za biskupów, prezbiterów i diakonów, aby ich głoszeniu Słowa Bożego towarzyszyła łaska Ducha Świętego.

2. Prosimy za rządzących państwami, aby umieli słuchać swoich obywateli i troszczyć się o nich.

3. Prosimy za cierpiących, aby ich problemy i trudności zostały zauważone i właściwie rozwiązane.

4. Prosimy za osoby niesłusznie więzione, aby cierpliwie oczekiwały na sprawiedliwość.

5. Prosimy za zmarłych, aby mogli cieszyć się radością Nieba.

6. Prosimy za nas, abyśmy umieli odkrywać swoje talenty i z pokorą służyć nimi w Kościele.


Boże, Ty znasz potrzeby naszych serc, prosimy, abyś otwierał nas na Twoje słowa i dodał sił do wprowadzania ich w czyn. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.