Przed Eucharystią:
Każda niedziela jest dniem, który Kościół poświęca Panu. Jesteśmy wezwani do przeżywania go w radości, gdyż Chrystus otworzył nam drogę do Zbawienia i jest obecny pośród nas.
Na początku nowego tygodnia, otwórzmy się na łaski płynące z uczestnictwa w Eucharystii. Pozwólmy, by moc Ducha Świętego tworzyła z nas wszystkich jedno Ciało Chrystusa; wspólnotę Kościoła, głoszącą chwałę i wielkość Boga.


Przed liturgią Słowa:
Przed wiekami, aby poznać słowa, które Bóg przekazał przez proroków, Izraelici musieli udać się do świątyni w poszukiwaniu nielicznych osób potrafiących czytać. Współcześnie często nie doceniamy darów i umiejętności, które zostały nam przekazane. Słuchając dziś czytań zastanówmy się, czy mając Biblię na wyciągnięcie ręki, umiemy znaleźć czas, aby karmić się Słowem Boga.